Pytania i odpowiedzi

 1. DLACZEGO POWINNO SIĘ WYBRAĆ SPECJALISTĘ ORTODONTĘ?

  Położenie zębów oraz często struktur twarzy ulega zmianie podczas leczenia ortodontycznego. Dlatego bardzo ważnym jest, aby leczenie było poprowadzone w sposób właściwy i zgodny z zasadami. Specjalista ortodonta jest lekarzem, który odbył specjalistyczne studia, pozwalające mu zdobyć wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym potrafi objąć profesjonalną oraz skuteczną opieką pacjentów ortodontycznych.

 2. CO TO JEST ORTODONCJA?

  Ortodoncja zajmuje się kontrolą wzrostu i korygowaniem odchyleń we wzajemnym układzie zębów i struktur twarzy. Głównym celem jest uzyskanie i utrzymanie równowagi między okluzją zębów, estetyką twarzy i uzębienia, trwałością wyników leczenia i jak najdłuższym zachowaniem naturalnego uzębienia.

 3. JAKIE SĄ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z LECZENIA ORTODONTYCZNEGO?

  Efektem leczenia ortodontycznego są prosto ustawione zęby oraz estetycznie i atrakcyjnie wyglądający uśmiech. W relacjach zawodowych, jak i prywatnych bardzo ważne jest pierwsze wrażenie, dlatego zawsze lepiej postrzegane są osoby pewne siebie i szeroko uśmiechnięte. Prawidłowo ustawione zęby zapewniają odpowiednią zdolność rozdrabniania pokarmu, są mniej podatne na uraz i złamanie. Łatwiej jest je również czyścić.

 4. JAKIE SĄ KONSEKWENCJE ZANIECHANIA LECZENIA ORTODONTYCZNEGO?

  Stłoczone, nakładające się i obrócone zęby trudno jest wyczyścić, co może prowadzić do rozwoju próchnicy. Wada zgryzu może również spowodować rozwój chorób dziąseł i przyzębia, zgryz głęboki powoduje ścieranie zębów, a odwrotny zgryz krzyżowy może spowodować występowanie bólu w okolicy głowy i szyi. Choroby przyzębia, występujące częściej w przypadku stłoczonych, ciasno ustawionych zębów, są uznawane za jedną z przyczyn chorób serca oraz cukrzycy. Leczenie wad zgryzu u młodych, rosnących pacjentów jest bardziej przewidywalne, a ponadto rozpoczęte odpowiednio wcześnie może pozwolić uniknąć kosztownego leczenia kompleksowego lub chirurgicznego w wieku dorosłym.

 5. CZY NA KONSULTACJĘ Z ORTODONTĄ POWINIEN SKIEROWAĆ MNIE MÓJ DENTYSTA?

  Wielu pacjentów jest kierowanych na konsultację ortodontyczną przez ich stomatologów ogólnych, niemniej jednak są osoby, które samodzielnie zgłaszają do ortodonty.

 6. W JAKIM WIEKU POWINNO SIĘ ODBYĆ PIERWSZE BADANIE ORTODONTYCZNE?

  Pierwsza wizyta ortodontyczna powinna mieć miejsce w wieku ok. 7 lat. Do tego czasu są już zazwyczaj obecne pewne zęby stałe, co pozwala ocenić prawidłowość zgryzu w tym istotnym okresie rozwoju.

 7. CZY ZĘBY MOGĄ SAME WYPROSTOWAĆ SIĘ W MIARĘ ICH ROZWOJU?

  Nie, zęby nie wyprostują się. Przestrzeń dla zębów przednich po 12 roku życia jest stała lub też może nawet zmniejszać się z wiekiem.

 8. JAK WYGLĄDA WIZYTA KONSULTACYJNA?

  Na wizycie spotkasz się z ortodontą, który po badaniu przedstawi, jaki jest problem ortodontyczny. Wykonane zostaną również zdjęcia cyfrowe oraz rentgenowskie, jak również pobrane będę wyciski twoich zębów w celu przygotowania planu leczenia.

 9. CZEGO MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ NA WIZYCIE KONSULTACYJNEJ?

  Po konsultacji ortodonta przekaże ci następujące informacje:

  • czy jest obecna wada zgryzu, a jeżeli tak, to na czym ona polega
  • co trzeba zrobić, aby skorygować wadę
  • czy konieczne będzie usunięcie któregoś zęba
  • jak długo potrwa leczenie
 10. CZY TRZEBA BĘDZIE U MNIE USUWAĆ KTÓRYŚ ZĄB, ABY ZAŁOŻYĆ APARAT?

  Usuwanie zębów jest niekiedy wskazane, aby osiągnąć najlepszy efekt leczenia ortodontycznego. Prosto ustawione zęby oraz harmonijny układ rysów twarzy, jak i stabilność osiągniętych efektów są głównymi celami leczenia ortodontycznego. Niemniej jednak zastosowanie nowych technologii pozwoliło wprowadzić zaawansowane i ulepszone procedury ortodontyczne, dlatego usuwanie zębów jest coraz rzadziej konieczne do leczenia ortodontycznego.

 11. JAK DŁUGO TRWA LECZENIE ORTODONTYCZNE?

  Czas leczenia zależy od rodzaju oraz zakresu wady zgryzu. Ogólnie czas leczenia trwa od 12 do 30 miesięcy. Najczęściej aparat noszony jest przez około 24 miesiące.

 12. CZY LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM BOLI?

  Ogólnie leczenie ortodontyczne nie jest bolesne. Jedynie po niektórych wizytach, na których aktywowany jest aparat, można mieć uczucie ucisku lub wrażliwości podczas zagryzania. W takich sytuacjach można zażyć Paracetamol (Acetaminofen). Niemniej jednak po większości wizyt pacjenci nie odczuwają żadnego dyskomfortu. Często przypominam pacjentom, że „ w cale nie musi boleć, żeby aparat przesuwał zęby”.

 13. CZY W TRAKCIE LECZENIA ORTODONTYCZNEGO TRZEBA UNIKAĆ PEWNYCH POKARMÓW?

  Tak, zaraz po rozpoczęciu leczenia pacjenci otrzymują zalecenia, jakich pokarmów powinno się unikać. Są to między innymi pokarmy o konsystencji twardej (np. cukierki, twarde owoce) oraz pokarmy lepkie (np. karmel, guma do żucia). Stosując się do zaleceń, można uniknąć dodatkowych awaryjnych wizyt w celu naprawy złamanych lub uszkodzonych zamków

 14. JAK CZĘSTO POWINNO SIĘ CZYŚCIĆ ZĘBY PODCZAS LECZENIA ORTODONTYCZNEGO?

  Pacjenci z aparatami stałymi powinni szczotkować zęby przynajmniej cztery razy dziennie – po każdym posiłku i przed snem. Wskazane jest również używanie nici dentystycznej raz dziennie.

 15. CO TO JEST WIZYTA AWARYJNA?

  Jeżeli aparat jest przyczyną dolegliwości bólowych lub jakaś część aparatu uległa uszkodzeniu, pacjent powinien niezwłocznie zadzwonić do gabinetu ortodontycznego. Jeżeli potrzebna będzie szybka interwencja, ortodonta naprawi awarię na dodatkowej wizycie tego samego lub następnego dnia.

 16. CO TO JEST LECZENIE WCZESNE?

  Leczenie wczesne prowadzone jest u dzieci w wieku między 7 a 10 rokiem życia i trwa przeważ nie od 6 do 14 miesięcy. Podstawowym celem leczenia wczesnego jest korekta nieprawidłowości zgryzu, które mogłyby się nasilić wraz z rozwojem i wzrostem dziecka. Obejmuje ono korektę stłoczeń, zgryzu krzyżowego, zgryzu głębokiego, zgryzu otwartego oraz eliminację szkodliwych nawyków. Leczenie wczesne poprawia również wygląd uzębienia, a tym samym akceptację przez otoczenie.

 17. CZY U MOJEGO DZIECKA BĘDZIE POTRZEBNE LECZENIE APARATEM STAŁYM, JEŻELI PRZEPROWADZONO POPRZEDNIO LECZENIE WCZESNE?

  Leczenie aparatem stałym, nazywane leczeniem właściwym prowadzone jest w wieku między 11 a 13 rokiem życia, gdy obecne są już wszystkie zęby stałe. Jeżeli po wymianie uzębienia mlecznego na stałe występuje nieprawidłowość, wtedy zalecane jest leczenie właściwe. Leczenie wczesne może zapobiec rozwojowi wady zgryzu lub uchronić przed koniecznością usuwania stałych zębów, jednak nie może całkowicie zagwarantować, że po wyrżnięciu zębów stałych nie dojdzie do powstania wady.

 18. CZY JEST ZA PÓŹNO NA LECZENIE ORTODONTYCZNE, JEŻELI JESTEM OSOBĄ DOROSŁĄ?

  U osób dorosłych również można leczyć wady zgryzu i prostować zęby. Zdrowie, szczęście, pewność siebie są ważne dla osób dorosłych, dlatego często decydują się na korektę ortodontyczną ze względów zarówno zdrowotnych, jak i estetycznych.

 19. CZEGO MAM SIĘ SPODZIEWAĆ PO ZAKOŃCZENIU LECZENIA I ZDJĘCIU APARATU?

  Aparat zdejmowany jest na koniec leczenia w prosty sposób: zamki są delikatnie ściskane, aby odkleić je od zębów. Czynność ta nie powoduje dyskomfortu. Po wyczyszczeniu resztek kleju pobierane są wyciski w celu przygotowania aparatów retencyjnych. Wykonywane są również kontrolne zdjęcia rentgenowskie, aby ocenić efekty leczenia.

  Po tym możesz błyszczeć pięknym uśmiechem i obdarowywać nim rodzinę, przyjaciół i znajomych w pracy.

 20. DO CZEGO STOSOWANE SĄ APARATY RETENCYJNE?

  Trwałość i stabilność leczenia ortodontycznego zawsze zależy od stosowania aparatów retencyjnych, które wykonywane są po zdjęciu aparatu stałego. Aparaty retencyjne zabezpieczają prosto ustawione zęby przed ich powtórnym skrzywieniem, dlatego noszenie aparatów retencyjnych jest bardzo ważne dla pacjentów.

 21. ILE KOSZTUJE APARAT?

  Stały aparat ortodontyczny kosztuje 1800 złotych. Dla osób, którym zależy na estetycznej wersji aparatu, dostępne są również zamki ceramiczne oraz językowe.

 22. JAK CZĘSTO ODBYWAJĄ SIĘ WIZYTY KONTROLNE W TRAKCIE LECZENIA?

  Wizyty ustalane są w zależności od rodzaju wady zgryzu. U większości pacjentów leczonych aparatami stałymi, wizyty będą odbywały się co 4 tygodnie.

 23. CZY MOŻNA ZAPLANOWAĆ WIZYTY KONTROLNE W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH?

  Tak, kontrole odbywają się między 14.30 a 19.00

 24. CZY PO ZAŁOŻENIU APARATU MOŻNA UPRAWIAĆ SPORT?

  Tak, noszenie aparatu nie przeszkadza w uprawianiu sportu, ale zalecam stosowanie szyn ochronnych.

 25. CZY ZAMKI ORTODONTYCZNE PODLEGAJĄ RECYKLINGOWI?

  Absolutnie nie! Każdy pacjent powinien mieć prostowane zęby przy użyciu oryginalnego, własnego zestawu zamków ortodontycznych, aby osiągnąć najlepszy efekt leczenia.

 26. CZY LECZENIE ORTODONTYCZNE MOŻE BYĆ ZALECANE U DZIECI Z ZĘBAMI MLECZNYMI?

  Tak. Niektóre wady zgryzu są na tyle poważne, że wymagają wczesnego leczenia nawet u dzieci z uzębieniem mlecznym.

 27. CZY MOGĘ NOSIĆ APARAT ORTODONTYCZNY, POMIMO ŻE MAM KORONY PORCELANOWE I W PRZESZŁOŚCI STRACIŁEM ZĄB?

  Tak. Ząb z koroną porcelanową przemieści się tak samo jak ząb z małym wypełnieniem. Jeżeli brakuje kilku zębów, leczenie ortodontyczne pozwoli wyrównać ustawienie pozostałych zębów.